Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


thời trang công sở Hôm nay : 609

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 124968

1 Tổng lượt truy cập : 7747669

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách Điện Thoại và Email của Ngành Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà nam

BẢNG DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL NGÀNH TN&MT TỈNH HÀ NAM
A. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM
EMAIL CÔNG VỤ : STNMT@HANAM.GOV.VN
Điện thoại: 0226 852 572; FAX 0226 854 625
Địa chỉ: xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
B. DANH BẠ CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện Thoại Di động        Địa chỉ Email
  LÃNH ĐẠO SỞ        
1 Vũ Hữu Song Giám Đốc Sở   0989136797 vuhuusong@hanam.gov.vn
2 Nguyễn Thành Nam P.Giám Đốc Sở 851940 0983580623 nguyenthanhnam@hanam.gov.vn
3  Đinh Xuân Thông P. Giám đốc Sở  856319  0912085807  dinhxuanthong@ha nam.gov.vn
4 Nguyễn Văn Hảo P. Giám đốc Sở 852573 0913289747 nguyenvanhao@hanam.gov.vn
A ĐƠN VỊ QLNN        
I Văn phòng Sở 0226.852.573     tchcth.hanam@tnmt.vn
1 Trần Thị Mai Chánh VP Sở 854625 0983506926 tranthimai@hanam.gov.vn
2 Trần Văn Thanh Phó Chánh VP Sở   0913091789 tranvanthanh@hanam.gov.vn
3 Nguyễn T.X Phương Văn Thư 854625 0983610629 nguyenthixuanphuong@hanam.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Kế toán     nguyenthithanh@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Quang Cán bộ     nguyenvanquang@hanam.gov.vn
6 Phạm Cao Đăng Cán bộ     phamcaodang@hanam.gov.vn
7 Nguyễn Trung Thành Cán bộ     nguyentrungthanh@hanam.gov.vn
8 Trương Thị Ngọc Lan Cán bộ     truongthingoclan@hanam.gov.vn
II Phòng KH-TC 0226.854.773     khtc.hanam@tnmt.vn
1 Nguyễn Văn Cương Trưởng phòng  854773 0989.234.727 nguyenvancuong@hanam.gov.vn
2 Phạm Ngọc Thạch Phó Trưởng phòng   0977315368 phamngocthach@hanam.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ph.Thảo cán bộ   0987969886 nguyenthiphuongthao@hanam.gov.vn
4 Nguyễn Văn Toản cán bộ     nguyenvantoan@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Thành Nam cán bộ     nguyenthanhnam@hanam.gov.vn
III Ph. ĐĐBĐ và Viễn thám        qhkt.hanam@tnmt.vn
1 Nguyễn Gia Bắc Trưởng phòng   0989547366 nguyengiabac@hanam.gov.vn
2 Vũ Quang Nhự Phó trưởng phòng   0914996999 vuquangnhu@hanam.gov.vn
3 Đoàn Đức Thuận Cán bộ     Doanducthuan@hanam.gov.vn
IV Phòng Khoáng Sản  0226.840.329      kh_n.hanam@tnmt.vn
1 Hà Sơn Trưởng phòng   0913357297 hason@hanam.gov.vn
2 Đinh Viết Hùng Cán bộ     dinhviethung@hanam.gov.vn
3 Trương Văn Hà Cán bộ     truongvanha@hanam.gov.vn
4 Đỗ Đình Thắng Cán bộ     dodinhthang@hanam.gov.vn
V Ph.TNN, KTTV và BĐKH        
1  Đặng Thị Thu Hiền Trưởng phòng   0912160000 dangthithuhien@hanam.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hà Cán bộ     lethithuha@hanam.gov.vn
VI Phòng Pháp Chế       pc.hanam@tnmt.vn
1 Lê Văn Ninh P. trưởng phòng 854624 0982273088 levanninh@hanam.gov.vn
2 Lê Quý Tuấn Chuyên Viên 841947   lequytuan@hanam.gov.vn
VII Phòng Thanh Tra 0226.852.571      tts.hanam@tnmt.vn
1 Lại Văn Minh  Chánh Thanh tra 852571  0915038288 laivanminh@hanam.gov.vn
2 Hoàng Chiến Thắng  P. Chánh thanh tra 852571 0912842197 hoangchienthang@hanam.gov.vn
3 Ngô Thị Thu Hà Cán bộ     ngothithuha@hanam.gov.vn
4 An Thanh Tùng Cán bộ     anthanhtung@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ng.Diễm Cán bộ     nguyenthingocdiem@hanam.gov.vn
6 Ngô Duy Hùng       ngoduyhung@hanam.gov.vn
VIII Chi cục Quản lý đất đai 0226.854.624     dd.hanam@tnmt.vn
1 Nguyễn Văn Thái Chi cục trưởng 852053 0972083388  
2 Trịnh Ngọc Sinh P. Chi cục trưởng   0988762964 trinhngocsinh@hanam.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hường P. Chi cục trưởng 854624 0982536538 nguyenthihuong@hanam.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên Viên 854624 0988473295 nguyenngocthanh@hanam.gov.vn
5 Trương Duy Bình Chuyên Viên 854624 0915612727 truongduybinh@hanam.gov.vn
6 Nguyễn Thị Nhi Chuyên viên     nguyenthinhi@hanam.gov.vn
7 Nguyễn Tuấn Bình Cán bộ     nguyentuanbinh@hanam.gov.vn
8 Nguyễn Thành Đô Cán bộ     nguyenthanhdo@hanam.gov.vn
IX Chi cục BVMT 0226.840.328     mt.hanam@tnmt.vn
1 Trần Đăng Trình Chi cục trưởng 507795  0913517912 trandangtrinh@hanam.gov.vn
2 Trần Xuân Đoàn P. chi cục trưởng 680840 0915134658 tran xuandoan@hanam.gov.vn
3 Lê Văn Hưng P. chi cục trưởng   0912.194.099  levanhung@hanam.gov.vn
4 Phan Thị Lan Hương       phanthilanhuong@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Đình Quynh       nguyendinhquynh@hanam.gov.vn
6 Nguyễn T. Hà Thái       nguyenthihathai@hanam.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hường       nguyenthihuong@hanam.gov.vn
8 Bùi Ngọc Hà       buingocha@hanam.gov.vn
9 Vũ Văn Sơn       vuvanson@hanam.gov.vn
10 Trương Lan Anh       truonglananh@hanam.gov.vn
11 Lê Thanh Thủy       lethanhthuy@hanam.gov.vn
12 Lê Thị Thu Hòa       lethithuhoa@hanam.gov.vn
13 Lê Phương Thu       lephuongthu@hanam.gov.vn
B ĐV SỰ NGHIỆP        
I Trung Tâm CNTT                   02263.842.327      ttcntt.tn@hanam.gov.vn
1 Đỗ Xuân Thiệm Giám đốc 3.842.327 0988755439 Doxuanthiem@hanam.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Cần P.Giám Đốc 852053 0912361116 nguyenhuucan@hanam.gov.vn
3 Nguyễn Minh Hồng Kế toán     nguyenminhhong@hanam.gov.vn
4 Chu Thị Hanh Cán bộ     chuthihanh@hanam.gov.vn
5 Lê Hữu Trường Cán bộ   0983.193.207 Lehuutruong@hanam.gov.vn
truongtnmt@gmail.com
6 Hoàng Long Biên Cán bộ     hoanglongbien@hanam.gov.vn
7 Vũ Thị Hồng Cán bộ     vuthihong@hanam.gov.vn
8 Vũ Thị Tố Nữ Cán bộ     vuthitonu@hanam.gov.vn
9 Nguyễn Thị Huyền Cán bộ     nguyenthihuyen@hanam.gov.vn
II Trung Tâm KT TN&MT 0226.852.053     ttks.hanam@tnmt.vn
1 Phạm Quốc Tuệ Giám đốc 851970 0913345700 phamquoctue@hanam.gov.vn
2 Lã Xuân Thức Cán bộ 852056   laxuanthuc_66@yahoo.com
3 Phạm Đức Thủy Cán bộ     phamducthuy@hanam.gov.vn
4 Cao Quốc Tới Cán bộ     caoquoctoi@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Sang Cán bộ     nguyenvansang@hanam.gov.vn
6 Nguyễn Duy Phong Cán bộ     nguyenduyphong@hanam.gov.vn
7 Phạm Ngọc Báu Cán bộ     phamngocbau@hanam.gov.vn
8 Phạm Văn Thành Cán bộ     phamvanthanh@hanam.gov.vn
9 Đỗ Phương Thảo Cán bộ     dophuongthao@hanam.gov.vn
III TT Quan trắc TN&MT       ttqt.hanam@tnmt.vn
1 Trịnh T.Thanh Huyền Giám Đốc   0943.231.568 trinhthithanhhuyen@hanam.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Giám Đốc 840.24 0988762957 nguyentiendung@hanam.gov.vn
3 Vũ Hồng Xiêm Cán Bộ 241.42   hongxiem_vn@yahoo.com
4 Đỗ Thị Bình Cán Bộ     dothibinh@hanam.gov.vn
5 Lương T.Mai Phương Cán Bộ     luongthimaiphuong@hanam.gov.vn
6 Lê Anh Quang Cán Bộ     leanhquang@hanam.gov.vn
7 Tạ Thị Lương Cán Bộ     tathiluong@hanam.gov.vn
8 Ngô Minh Phương Cán Bộ     ngominhphuong@hanam.gov.vn
9 Nguyễn Xuân Mạnh Cán Bộ     nguyenxuanmanh@hanam.gov.vn
10 Trần Thị Bích Ngọc Cán Bộ     tranthibichngoc@hanam.gov.vn
11 Lê Văn Dần Cán Bộ     levandan@hanam.gov.vn
IV VP Đăng ký đất đai 0226.856.319      vpdk.hanam@tnmt.vn
1 Vũ Quang Huy Giám đốc   0989746016 vuquanghuy@hanam.gov.vn
2 Lê Ngọc Thanh P.giám đốc   0912101447 lengocthanh@hanam.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tường P.giám đốc   0982254724 nguyenvantuong@hanam.gov.vn
4 Nguyễn Khánh Hà Kế toán   0986665550 nguyenkhanhha@hanam.gov.vn
5 Lê Đình Khoa Cán Bộ     ledinhkhoa@hanam.gov.vn
6 Đinh Thị H. Phương Cán Bộ     dinhthihongphuong@hanam.gov.vn
7 Dương Văn Khánh Giám đốc VP chi nhánh Kim Bảng     duongvankhanh@hanam.gov.vn
8 Trần Đăng Tuấn Cán Bộ     trandangtuan@hanam.gov.vn
 V  Trung tâm PTQĐ        
1  Nguyễn Văn Hùng Giám đốc   0914865377 nguyenvanhung@hanam.gov.vn
2 Phạm Văn Sơn Phó giám đốc   0982731660 phamvanson@hanam.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Cán bộ     nguyenanhtuan@hanam.gov.vn
4 Nguyễn Thùy Dung Cán bộ     nguyenthuydung@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hoa Cán bộ     nguyenthihoa@hanam.gov.vn
6 Nguyễn Thùy Dung Cán bộ     nguyenthuydung@hanam.gov.vn
7 Hà Thị Thanh Yến Cán bộ     hathithanhyen@hanam.gov.vn
C Ph.TN&MT các huyện        
1 P.TNMT Phủ Lý 0226.851.322      
  Trần Đức Thọ Trưởng Phòng 851322 0912531345  
2 P.TNMT Bình Lục 0226.860.093      
  Nguyễn Thị Kim Thoa Trưởng Phòng 711216 0985976800 Thoatainguyenbinhluc@gmail.com
3 P.TNMT Duy Tiên 0226.830.097      
  Nguyễn Mạnh Đạt Trưởng Phòng 830097 0975658866  
4 P.TNMT Kim Bảng 0226.820.175      
  Hoàng Văn Long Trưởng Phòng 820175    
5 P.TNMT Lý Nhân 0226.870.016      
    Trưởng Phòng 870016    
6 P.TNMT Thanh Liêm        
  Nguyễn Văn Tiến Trưởng Phòng 880220 0912137590  

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe