Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Hệ thống Quan trắc tự động
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trung tâm Khảo sát - Quy hoạch - Bản đồ
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 14


thời trang công sở Hôm nay : 1094

ao so mi nu Tháng hiện tại : 84425

Giá xe Kia Morning, Kia Cerato, Rio, Sedona, Rondo, Kia Optima, Kia Carens Tổng lượt truy cập : 5453647

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Phát triển quỹ đất

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu  riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
II.  Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;
- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;
- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân; Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và Giám đốc Sở giao.
III. Tổ chức bộ máy của Trung tâm, nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất
1. Tổ chức bộ máy của Trung tâm
Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm: Lãnh đạo Trung tâm và bộ máy giúp việc
- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc 
- Bộ máy giúp việc gồm:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp
+ Phòng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
+ Phòng Đầu tư - Khai thác quỹ đất
Phòng trực thuộc Trung tâm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
Biên chế các phòng thuộc biên chế của Trung tâm được Sở giao theo kế hoạch hàng năm.
2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất
2.1. Phòng Hành chính -Tổng hợp
- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Sở xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm để trình duyệt theo thẩm quyền;
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ và chương trình công tác của Trung tâm;
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của Trung tâm lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất;
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ CNV theo quy định về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Quản lý tài chính, tài sản công của Trung tâm theo phân cấp của Sở; mua sắm, cung ứng trang thiết bị, vật tư văn phòng, vật tư kỹ thuật;
- Quản lý con dấu; theo dõi, quản lý văn bản đi, đến của Trung tâm; in ấn, nhân bản tài liệu;
- Tổ chức và phục vụ các hội nghị, bố trí phương tiện phục vụ công tác của Trung tâm;
- Giao dịch với khách hàng đến liên hệ công tác với Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc trung tâm.
2.2. Phòng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực BT, GPMB;
- Trích đo vị trí đất trong phạm vi quỹ đất quản lý hoặc theo hợp đồng đã được ký giữa Trung tâm với các chủ dự án;
- Xây dựng phương án BT, GPMB tái định cư tạo quỹ đất sạch hoặc các khu công nghiêp, tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch;
- Thực hiện các dịch vụ về BT, GPMB theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện các dịch vụ địa chính khác và các nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm giao.
2.3. Phòng Đầu tư – Khai thác quỹ đất
- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;
- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;
- Cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
- Giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho người có nhu cầu giao đất khi được cấp có thẩm quyền chấp nhận đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

IV. Liên hệ:
     - Địa chỉ: Số 187 Đường Quy Lưu - Phường Minh Khai - thành phố phủ lý - tỉnh Hà Nam
    

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe