Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


thời trang công sở Hôm nay : 2667

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 193446

1 Tổng lượt truy cập : 12543542

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Địa chất - Khoáng sản

.

Nội dung chính sách và giải pháp thực hiện trong Đề nghị xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt”

Thứ tư - 29/04/2020 22:05
Nội dung chính sách và giải pháp thực hiện trong Đề nghị xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt”

Nội dung chính sách và giải pháp thực hiện trong Đề nghị xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt”

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan và dự kiến một số chính sách cần thể chế hóa trong nội dung Nghị định.
Một là: Xác lập cơ sở pháp lý để đầu tư các dự án phát triển trên mặt ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Theo kết quả rà soát có hai loại khoáng sản dự trữ được khoanh định Quyết định 645/QĐ-TTg phân bố dọc dải ven biển miền trung thuộc địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị... là có tiềm năng và cũng là nhu cầu cấp bách của các địa phương để phát triển các dự án trên mặt là khoáng sản titan và cát trắng.
Đây là các khoáng sản có quy mô lớn, là nguồn nguyên liệu dự trữ cho nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp, phát triển kinh tế đất nước trong từng giai đoạn. Vì vậy, các dự án phát triển kinh tế-xã hội thực hiện trên khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là dự án có điều kiện. Tức là các dự án ngoài tuân thủ pháp luật về đầu tư còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản như bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong đó có khoáng sản dự trữ quốc gia. Trong khi đó tại Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa có quy định cụ thể về điều kiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong diện tích thuộc các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Vì vậy, việc quy định một số điều kiện đối với nhà đầu tư khi triển khai các dự án trên mặt là cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu dự trữ khoáng sản quốc gia đồng thời triển khai các dự án trên mặt có hiệu quả.
Hai là: Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia phải đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ, đồng thời để phát triển các dự án trên mặt, nhằm phát huy hiệu quả, tối đa các nguồn lực tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian dự trữ cần đảm bảo cho nhu cầu thăm dò, khai thác (quy hoạch thăm dò, khai thác-thời gian quy hoạch cho loại khoáng sản, công nghệ khai thác), đảm bảo để phát triển các dự án trên mặt, nhằm phát huy sử dụng hiệu quả, tối đa tài nguyên đất, khoáng sản trong từng thời kỳ, tối thiểu là 25 năm nhưng không quá 50 năm. Đối với các khu vực dự trữ titan, cát trắng ở các khu vực ven biển miền trung đặt ra vấn đề phải sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản (sử dụng hiệu quả tài nguyên đất để phát triển các dự án trên mặt, mà ở dưới có khoáng sản dự trữ) đảm bảo vừa dự trữ khoáng sản lâu dài theo quy định của Luật Khoáng sản, mà trên mặt vẫn phát triển các dự án kinh tế-xã hội đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư.
Luật Khoáng sản chưa quy định thời gian cụ thể của dự trữ khoáng sản và thời gian dự trữ có quan hệ, liên quan với nhu cầu của quy hoạch thăm dò, khai thác. Tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 và số 295/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trong kỳ quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, theo nhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác thì kỳ quy hoạch là 10 năm và tầm nhìn là 30 năm.
Theo Luật Khoáng sản thời gian cấp phép cho dự án khai thác khoáng sản tối đa là 30 năm, gia hạn 20 năm (tổng cộng 50 năm). Quy hoạch thăm dò, khai thác titan, cát trắng đã quy hoạch đủ tài nguyên, trữ lượng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế hàng nhiều chục năm.
Luật Đất đai, Luật Đầu tư quy định các dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn sử dụng đất và vòng đời dự án không quá 50 năm. Đồng thời các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nằm ở ven biển miền trung không thuộc khu vực khó khăn. Vì vậy, việc lựa chọn thời gian dự trữ khoáng sản tối đa 50 năm là phù hợp.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế.... các dự án phát triển kinh tế - xã hội như điện gió, điện mặt trời, dự án phát triển du lịch... có thời gian một vòng đời dự án từ 25 đến 50 năm.
Từ các quy định và thực tiễn nêu trên, để sử dụng hiệu quả tối đa tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản ở vực dự trữ khoáng sản, cần phải quy định về thời gian dự trữ khoáng sản đủ để các dự án kinh tế-xã hội trên khu vực dự trữ hoạt động có hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Việc quy định thời gian dự trữ khoáng sản tối thiểu là 25 năm nhưng không quá 50 năm là phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch. Trường hợp dự án có thời gian lâu hơn 50 năm (sân bay Phan Thiết) thì khu vực dự trữ được chuyển thành khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.
Ba là: Việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (về thời gian, diện tích dự trữ) phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang triển khai dự án phát triển trên mặt.
Hiện tại, chưa có quy định để điều chỉnh về thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia, điều chỉnh, bổ sung vào khu vực dự trữ từ kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản mới, hoặc điều chỉnh từ khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác vào quy hoạch dự trữ. Đồng thời chưa có quy định điều chỉnh từ khu vực dự trữ vào quy hoạch thăm dò khai, khai thác; chưa quy định việc đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư đang triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt nằm trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhưng có thể bị tạm dừng, hoặc dừng dự án khi được điều chỉnh về thời gian dự trữ, diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia để ưu tiên mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản.
Bốn là: Triển khai các dự án phát triển trên mặt phải đáp ứng yêu cầu, quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có liên quan.
Luật Khoáng sản đã có những quy định chung về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại Chương III. Theo đó, xác định loại khoáng sản chưa khai thác cần bảo vệ, trách nhiệm tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành liên quan trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản cũng đã cụ thể hóa nội dung này. Tuy nhiên, Luật Khoáng sản cũng như Nghị định số 158/2016/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia của nhà đầu tư khi thực hiện các dự án phát triến kinh tế trên mặt trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Năm là: Quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển trên mặt; quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có liên quan.
Hiện nay, pháp luật về khoáng sản, pháp luật có liên quan chưa có quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đối với việc quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các nhà đầu tư khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt. Mặt khác, cũng chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhưng có các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai. Điều này dẫn tới khi có những vi phạm, sai phạm của các nhà đầu tư không xác định được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe