Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 29


thời trang công sở Hôm nay : 5559

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 229758

1 Tổng lượt truy cập : 11104672

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đảng - Đoàn thể

.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Thứ năm - 07/06/2012 08:33
Thực hiện công văn số 25/LĐLĐ ngày 04 tháng 4 năm 2012 của B.C.H Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Ban chấp hành công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI như sau:
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nước.
Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2012-2017.  Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) đã được thông qua gồm 8 chương và 25 điều. Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đã bầu Đoàn chủ tịch TW Hội gồm 32 đồng chí, bầu thường trực Đoàn Chủ tịch gồm: Chủ tịch và 07 phó Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI.
Đại hội xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2012 - 2017:
- 80% trở lên phụ nữ được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.
- Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng.
- Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất được ít nhất 05 chính sách về các lĩnh vực hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ.
- Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành giám sát được ít nhất 02 chính sách; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/huyện, 80% cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.
- 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
Đại hội thông qua 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2012-2017:
- Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.
- Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.
Đại hội nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ:
- Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.
- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
- Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
- Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Đại hội thông qua 5 giải pháp lớn của nhiệm kỳ 2012-2017:
- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
- Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức.
- Đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu - nhiệm vụ của từng cấp Hội.
- Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực.
Đại hội giao Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 đã được Đại hội thông qua.
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhấn mạnh: Thành công của Đại hội tạo động lực quan trọng, cổ vũ, khích lệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất, đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu./.Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nước.
Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2012-2017.  Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) đã được thông qua gồm 8 chương và 25 điều. Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đã bầu Đoàn chủ tịch TW Hội gồm 32 đồng chí, bầu thường trực Đoàn Chủ tịch gồm: Chủ tịch và 07 phó Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI.
Đại hội xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2012 - 2017:
- 80% trở lên phụ nữ được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.
- Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng.
- Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất được ít nhất 05 chính sách về các lĩnh vực hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ.
- Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành giám sát được ít nhất 02 chính sách; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/huyện, 80% cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.
- 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
Đại hội thông qua 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2012-2017:
- Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.
- Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.
Đại hội nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ:
- Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.
- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
- Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
- Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Đại hội thông qua 5 giải pháp lớn của nhiệm kỳ 2012-2017:
- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
- Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức.
- Đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu - nhiệm vụ của từng cấp Hội.
- Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực.
Đại hội giao Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 đã được Đại hội thông qua.
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhấn mạnh: Thành công của Đại hội tạo động lực quan trọng, cổ vũ, khích lệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất, đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu./.

Tác giả bài viết: Trịnh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe