Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 35


thời trang công sở Hôm nay : 5871

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 104744

1 Tổng lượt truy cập : 11720469

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Khoa học - Công nghệ

.

Phát triển KH&CN phục vụ điều tra cơ bản và quản lý nhà nước ngành TN&MT

Thứ năm - 11/05/2017 16:18
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện các chủ trương chính sách theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 46/NQ-CP, hoạt động KH&CN của Bộ TN&MT đã có bước tiến đáng kể, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra cơ bản về TN&MT.

Tích cực triển khai kế hoạch hành động của Bộ phát triển KH&CN trong lĩnh vực TN&MT
Ngày 20/02/2014, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 211/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Kế hoạch hành động nhằm mục đích tập trung đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN ngành TN&MT; nâng cao tiềm lực KH&CN; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; phát triển hệ thống thông tin, dịch vụ KH&CN; chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT. Kế hoạch tập trung vào 05 nội dung chính gồm: Đổi mới đồng bộ về hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN ngành TN&MT; Nâng cao tiềm lực KH&CN; Định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN ngành TN&MT; Phát triển dịch vụ KH&CN ngành TN&MT; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đổi mới đồng bộ về hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN ngành TN&MT: Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ TN&MT để cơ chế giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của Bộ theo các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN của các đơn vị thuộc Bộ. Hệ thống tổ chức KH&CN của Bộ TN&MT gồm 07 Viện nghiên cứu và 02 Trường Đại học: Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Viện Nghiên cứu quản lý đất đai; Viện Khoa học môi trường; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; Trường Đại học TN&MT Hà Nội và Trường Đại học TN&MT thành phố Hồ Chí Minh. Các Viện đều thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, chiến lược, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu triển khai phục vụ hoạt động điều tra cơ bản trong các lĩnh vực của ngành TN&MT. Hiện nay, các Viện đang tiếp tục kiện toàn các đơn vị trực thuộc, từng bước chuyển sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

Nâng cao tiềm lực KH&CN của Bộ TN&MT: Nguồn nhân lực KH&CN của Bộ cũng được tăng cường với Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020; nhằm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và triển khai đối với đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN; hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực quản lý thuộc Bộ TN&MT. Cơ sở hạ tầng KH&CN của các tổ chức nghiên cứu thuộc Bộ cũng luôn được quan tâm tăng cường. Các dự án tăng cường năng lực được triển khai thực hiện đã tạo điều kiện cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghiên cứu và thực nghiệm của cán bộ nghiên cứu; nâng cấp và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, thử nghiệm.

Định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN ngành TN&MT: Trong những năm qua, Bộ đã chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện 48 đề tài cấp Quốc gia trong Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” mã số KHCN-BĐKH/11-15; triển khai 13 đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc Chương trình “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài chất da cam/ dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người” mã số KHCN 33/11-15; triển khai 07 Chương trình KH&CN cấp bộ giai đoạn 2010 – 2015. Kết quả, sản phẩm của các đề tài đều được áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nước và điều tra cơ bản về TN&MT.

Phát triển dịch vụ KH&CN về TN&MT: Bộ đã thẩm tra, trình Bộ KH&CN công bố 91 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; đã thẩm tra, trình Bộ KH&CN thẩm định để Bộ TN&MT ban hành 42 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Hiện nay, Bộ đã xây dựng xong hệ thống cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ KH&CN (đề tài cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở) đã và đang triển khai giai đoạn từ năm 2010 đến nay, tiếp tục hoàn cập nhật các kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn khi đề tài kết thúc.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bộ đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, ngắn hạn trong các lĩnh vực điều tra cơ bản về TN&MT cũng như phát triển tiềm lực KH&CN của Bộ; phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực môi trường với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới nhằm tranh thủ trợ giúp quốc tế trong việc đa dạng hóa nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường; xây dựng các chương trình hợp tác KH&CN môi trường song phương cũng như các nghị định thư hợp tác về khoa học, công nghệ môi trường với: Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa Kỳ; Lào...
 
Đề xuất các phương hướng nhiệm vụ và giải pháp
Nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà nước và điều tra cơ bản của ngành TN&MT, Bộ đã đề xuất các phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức: Đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN của các đơn vị trong thời gian qua, nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp sửa đổi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành cũng như yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới. Hình thành mạng lưới tổ chức KH&CN trong ngành, tạo lập sự liên kết chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực KH&CN: Xây dựng quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ KH&CN bằng nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau; chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ KH&CN có trình độ cao, phù hợp với định hướng phát triển của ngành; Mở rộng và thúc đẩy sự gắn kết giữa các đơn vị trong ngành với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, đào tạo (đặc biệt là các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu) nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo.

Tăng cường năng lực, thiết bị: Phát triển tiềm lực KH&CN ngành TN&MT trên cơ sở tiếp thu các thành tựu KH&CN tiên tiến của các nước phát triển, phù hợp với điều kiện Việt Nam; Xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu KH&CN cho các đơn vị của ngành đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á; Xây dựng cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu KH&CN nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị nghiên cứu hiện có để nâng cao chất lượng điều tra, dự báo đáp ứng cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT trên cơ sở tích hợp cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực điều tra cơ bản; Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu KH&CN, thư viện điện tử chuyên ngành tại cơ quan Bộ và các đơn vị trong ngành; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, ngắn hạn về KH&CN trong các lĩnh vực TN&MT; Nghiên cứu định hướng việc thực hiện các hoạt động tạo nguồn, tiếp nhận có hiệu quả mọi nguồn viện trợ song phương và đa phương trên cơ sở các kế hoạch hợp tác quốc tế được xây dựng hàng năm.

Đa dạng hoá và tăng cường nguồn lực tài chính: Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN của ngành TN&MT; Khuyến khích các đơn vị thuộc Bộ đầu tư đổi mới công nghệ, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho công tác điều tra cơ bản và phát triển KH&CN.

Tham gia tạo lập thị trường KH&CN: Phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghiên cứu cơ chế, chính sách để từng bước thương mại hoá các sản phẩm điều tra cơ bản và nghiên cứu KH&CN về TN&MT; Từng bước hình thành các tổ chức quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN về TN&MT như tư vấn, môi giới, dịch vụ và chuyển giao công nghệ; chú trọng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm của công tác điều tra cơ bản.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe