Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 13


thời trang công sở Hôm nay : 763

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 45043

1 Tổng lượt truy cập : 9940014

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

.

Tổng cục Môi trường: Khắc phục khó khăn, xác định hướng đi cho công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới

Thứ hai - 01/10/2018 15:25
Tổng cục Môi trường: Khắc phục khó khăn, xác định hướng đi cho công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới

Tổng cục Môi trường: Khắc phục khó khăn, xác định hướng đi cho công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới

Bảo vệ môi trường có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Nhận thức rõ vấn đề đó, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Bộ TN&MT thống nhất công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) trên phạm vi cả nước, Tổng cục Môi trường đang thực hiện những nhiệm vụ của mình nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm môi trường, gìn giữ các giá trị cốt lõi của thiên nhiên, BVMT sống trong lành cho người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác bảo vệ môi trường: Vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập
Hiện nay, môi trường nước ta vẫn đang chịu nhiều áp lực từ hệ quả của một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội nóng, chú trọng phát triển theo chiều rộng, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. Nhiều dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nguồn phát thải lớn có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu, tiêu tốn năng lượng nhưng thiếu quan tâm tới công tác BVMT. Hàng năm, có hàng nghìn dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phát sinh hơn hàng chục triệu tấn rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, hàng trăm nghìn tấn chất thải nguy hại tác động mạnh mẽ lên các thành phần môi trường, tạo ra những áp lực to lớn trong đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật về BVMT. Các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp, tăng nhanh cùng với nhiều vấn đề môi trường tích tụ trong thời gian dài chưa được xử lý, giải quyết gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa theo kịp với những biến đổi nhanh của thực tiễn, thể chế kinh tế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Năng lực tổ chức thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT chưa cao. Tổ chức bộ máy về BVMT ở Trung ương và địa phương mặc dù đã được kiện toàn hơn song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ; phân công, phân nhiệm vẫn còn sự chồng chéo, khoảng trống; còn thiếu cơ chế quản lý liên ngành, liên vùng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về BVMT còn thiếu và yếu, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Ngoài ra, đầu tư cho công tác BVMT dù đã có những chuyển biến trong thời gian gần đây song vẫn còn ở mức độ khiêm tốn, chưa đủ giải quyết các vấn đề môi trường phức tạp đang ngày càng gia tăng. Công tác xã hội hóa nguồn lực BVMT chưa được triển khai có hiệu quả; còn thiếu các cơ chế đột phá trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho môi trường. Các thành tựu khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 chưa được khai thác, ứng dụng tốt để tạo nên sự đột phá cần thiết cho công tác BVMT.

Định hướng hoạt động của Tổng cục Môi trường trong giai đoạn tới
Để vượt qua thách thức, khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời, xây dựng đơn vị phát triển bền vững, thực hiện tốt chức trách được giao, tạo ra những chuyển biến căn bản cho công tác BVMT trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ sau: 

Một là, tập trung tham mưu chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương trong tình hình mới, tiến tới hình thành mô hình quản lý phù hợp để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với BVMT, đặc biệt là tại địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho độ ngũ cán bộ quản lý môi trường các cấp; triển khai có hiệu quả Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật BVMT, hình thành đồng bộ các cơ chế, công cụ, biện pháp, quy chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý môi trường, bảo đảm tiếp cận với trình độ quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan, dự báo sát và theo kịp với diễn biến nhanh và mức độ phức tạp của các vấn đề môi trường; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kịp thời theo yêu cầu của thực tiễn.

Ba là, thiết lập và thực hiện có hiệu quả các cơ chế xã hội hóa nhằm huy động tổng lực sự tham gia của toàn xã hội trên cơ sở kết hợp giữa Nhà nước, các tổ chức, giới khoa học, doanh nghiệp và người dân vào công tác BVMT, bảo đảm nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho BVMT thông qua việc tăng cường vai trò điều phối, phân bổ chi ngân sách, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.  

Bốn là, triển khai có hiệu quả của các cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý môi trường, đặc biệt là ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Có cơ chế phòng ngừa từ xa, kiểm soát, thắt chặt sự chuyển dịch các dòng chất thải, công nghệ lạc hậu, các ngành sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại các khu vực khác trên thế giới vào Việt Nam. Tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; chủ động nắm bắt và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh; ứng phó, xử lý, khắc phục các sự cố, vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

Năm là, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi trường; trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng bộ hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường.Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của quốc tế trong công tác BVMT; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại giao về môi trường tại các nước.

Nguồn tin: Theo Tổng cục môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe