Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 174

Máy chủ tìm kiếm : 51

Khách viếng thăm : 123


thời trang công sở Hôm nay : 14570

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 14570

1 Tổng lượt truy cập : 16517914

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt

Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 494/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện thị xã Duy Tiên

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện thị xã Duy Tiên

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duy Tiên

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Ngày 9/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4887/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Bảng

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Bảng

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Lục

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Lục

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Phủ Lý

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 hành phố Phủ Lý

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Liêm

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Liêm

Về việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Công văn số 2190/UBND-NN&TNMT về việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt

Về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Liêm

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Thanh Liêm

Về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lý Nhân

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Lý Nhân

Về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thành phố Phủ Lý

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thành phố Phủ Lý

Về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phủ Lý

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phủ Lý

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe