Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 66


thời trang công sở Hôm nay : 1308

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 626954

1 Tổng lượt truy cập : 17871593

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính

Về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1856/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1369/TB-STN&MT về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở

Về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng dịch vụ công Quốc Gia

Sáng ngày 05/7/2021 sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với cơ quan Thuế (chi cục thuế chi nhánh Phủ Lý-Kim Bảng) tổ chức thực hiện thử nghiệm việc “thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tạo lập tài khoản công dân” trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1415/ UBND-KGVX ngày 10/6/2021 V/v tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tạo lập tài khoản công dân.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Báo cáo số 121/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 799/KH-STN&MT về hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 332/STN&MT-VP về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 05 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 346/KH-UBND về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Về việc rà soát TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Về việc rà soát TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Công văn số 93/STN&MT-VP về việc rà soát TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sỏ tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Công văn số 56/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 2260/KH-STN&MT về việc cải cách hành chính năm 2021

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 214/266 TTHC ; bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp 81/266 TTHC; đơn giản hóa 133 TTHC.

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 214/266 TTHC ; bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp 81/266 TTHC; đơn giản hóa 133 TTHC.

Theo dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý , Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề xuất hoặc ban hành theo thẩm quyền để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC, liên thông TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ TN&MT

Hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ TN&MT

Đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 53 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,4% trên tổng số DVCTT đã cung cấp.

Về việc rà soát, lập danh mục TTHC liên thông thuộc lĩnh vực ngành quản lý

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1711/STN&MT-VP về việc rà soát, lập danh mục TTHC liên thông thuộc lĩnh vực ngành quản lý

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Thông báo số 03/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1572/STN&MT-VP về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

TNMT

Thông báo về thu phí, lệ phí qua tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Thông báo số 1553/TB -STN&MT về việc thu phí, lệ phí qua tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thông báo về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 1462/TB-STN&MT về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường


Các tin khác

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe