Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 32


thời trang công sở Hôm nay : 5622

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 75287

1 Tổng lượt truy cập : 8265426

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Kết quả công tác năm 2017 của ngành TN&MT Hà Nam

Thứ tư - 20/12/2017 16:30
Năm 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương. Cùng với sự nỗ lực, năng động và quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã cùng Lãnh đạo ngành tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ tài nguyên môi trường năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:

Lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ: tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành 03 văn bản QPPL: Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc quy định Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và phối hợp thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh Bảng giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 02 Chỉ thị: Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 02/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng vể công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 18/9/2017 về việc chuẩn hóa chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3214/KH-UBND ngày 8/11/2017 thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 18/9/2017 về chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ lệu đất đai phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Trình thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 15 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho các dự án; xây dựng dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề án thí điểm cơ chế tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý đất đai như việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đầu tư các dự án; tích cực xây dựng thí điểm cơ chế tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung đến năm 2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Nam. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL đất đai; đánh giá việc tổ chức thi hành Luật đất đai 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch số 2923/KH-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc rà soát, xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566/KH-UB tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 47/KL-TU ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát giải quyết các tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và xác định giá trị đã đầu tư khi thực hiện Dự án cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm; cơ chế bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và thương mại thị trấn Vĩnh Trụ; tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đẩt giai đoạn 2010-2017.

Năm 2017, Sở đã triển khai đo đạc đất nông nghiệp cho 21 xã. Cấp mới và cấp đổi  giấy Chứng nhận QSD đất cho tổ chức: 831 giấy, hộ gia đình, cá nhân: 12.361 giấy; cấp đổi 35.700 giấy Chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn đổi; đăng ký biến động QSD đất cho tổ chức: 78 giấy, hộ gia đình, cá nhân: 13.000 giấy; đăng ký và xóa đăng ký thế chấp cho tổ chức: 166 hồ sơ, hộ gia đình, cá nhân: 10.541 hồ sơ. Thẩm định và trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho 16 tổ chức; cho thuê đất 63 tổ chức; công nhận quyền sử dụng đất 02 tổ chức; thu hồi đất của 06 tổ chức do không còn nhu cầu sử dụng đất; thu hồi đất để GPMB phục vụ 06 dự án đầu tư; ký hợp đồng thuê đất với 79 tổ chức kinh tế được thuê đất để đầu tư các dự án; chấm dứt 03 hợp đồng thuê đất do thu hồi đất. Hoàn thành việc xây dựng bản đồ giá đất năm 2017 của 05 xã huyện Thanh Liêm với tổng số 89 tờ. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 51 dự án; tham gia ý kiến góp ý quy hoạch 15 dự án; góp ý dự án đầu tư, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng 136 dự án có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; góp ý 02 Đề cương, Quy hoạch ngành. Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thẩm định 31 phương án giá đất cụ thể đối với từng dự án để bồi thường đất khi thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất. 
 
Lĩnh vực quản lý khoáng sản: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình;Tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, khu dân cư và ảnh hưởng đến đê, kè khi tiến hành khai thác cát tại bãi bồi sông Hồng địa bàn tỉnh. Hoàn thiện các báo cáo: tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/3015 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; việc phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; việc xử lý các doanh nghiệp chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Báo cáo UBND tỉnh về việc tham mưu đấu giá quyền khai thác mỏ cát san lấp NT.6.1 tại bãi bồi sông Hồng thuộc xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân; việc thu hồi và tận dụng lớp đất phủ và thảm thực vật khi thực hiện dự án sân golf Kim Bảng; việc đề nghị tiếp tục khai thác mỏ cát san lấp cho 01 tổ chức; việc đề nghị gia hạn giấy phép khai thác đá vôi làm VLXD thông thường cho 01 tổ chức; việc đề nghị nâng công suất khai thác khoáng sản cho 02 tổ chức; việc điều chỉnh công suất khai thác khoáng sản cho 01 tổ chức; việc bổ sung giải trình hoạt động khai thác khoáng sản của 03 tổ chức; cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho 01 tổ chức; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 01 tổ chức. Đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả đo mỏ của 84/99 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngoài mốc giới mỏ cho 02 tổ chức; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt cost cho phép cho 01 tổ chức; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch ngói cho 01 tổ chức. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Cập nhật bản đồ khai thác khoáng sản năm 2016.
 
Trong lĩnh vực quản lý nước và khí tượng thủy văn: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về Quy định quản lý mặt nước sông Châu đoạn từ Đập trung xã Văn Lý đến cống Xi Phông thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân; ban hành Kế hoạch số 1123/KH-STN&MT ngày 5/9/2017 thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 
Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; công tác cấp phép Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam; tình hình thực hiện công tác cấp phép tài nguyên nước tỉnh Hà Nam; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đánh giá, sơ kết thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi.
 
Trình UBND tỉnh cấp mới 19 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (05 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 06 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 07 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất); chấm dứt hiệu lực 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Tiếp tục đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn; đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và giờ trái đất.
 
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/6/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1232/KH-UBND ngày 16/5/2017 hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6 và hưởng ứng "Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam"; Hoàn thiện bộ chỉ thị và hiện trạng môi trường chuyên đề năm 2017; hoàn thiện kế hoạch giám sát hoạt động BVMT các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, triển khai lấy mẫu phân tích, xác định các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tính phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương điều tra đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án Tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy – địa bàn các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với hoạt động của nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP môi trường Ba An, Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chỉ định đơn vị xử lý, phân vùng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2017. Phối hợp với UBND 03 huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân đánh giá, thẩm định tiêu chí BVMT trong xây dựng nông thôn mới đối với 07 xã và tiêu chí BVMT đối với 03 làng nghề.
 
Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra: Đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 22 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đoàn Thanh tra của Sở TN&MT thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Xây dựng thanh tra hoạt động BVMT của 83 cầu cảng máng dót và 04 lò vôi hoạt động trên lưu vực phía Tây Đáy; phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Lý Nhân kiểm tra xử lý hơn 1000 lít hóa chất đổ trộm trên bờ sông Châu Giang địa phận xã Nhân Khang; kiểm tra 05 cơ sở hoạt động sản xuất tẩy nhuộm trong khu dân cư tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.
 
Năm 2017, Sở đã cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 34 tổ chức (trong đó cấp lần đầu cho 21 tổ chức, cấp lại lần 1 cho 12 tổ chức, cấp lại lần 3 cho 01 tổ chức); cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 01 đơn vị; phê duyệt 20 Báo cáo ĐTM, 21 Kế hoạch BVMT, 06 Báo cáo ĐTM + CTPHMT, 03 Phương án CTPHMT, 03 Đề án BVMT chi tiết, 05 Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT; tổ chức 43 Hội nghị thẩm định báo cáo ĐTM và phương án CTPHMT; tham dự 08 Hội đồng thẩm định kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất, 04 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM do Bộ TN&MT tổ chức, 02 Hội nghị thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Chủ trì tổ chức 01 lớp tập huấn cho 159 học viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; tổ chức 04 lớp cho trên 200 học viên tham gia lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày đa dạng sinh học 22/5; Ngày môi trường thế giới 5/6; Tháng cao điểm hành động bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam.
 
Thực hiện đo quan trắc theo kế hoạch: 480 mẫu môi trường không khí, 206 mẫu môi trường nước, 09 mẫu môi trường đất, 240 mẫu môi trường tiếng ồn, 60 mẫu cường độ dòng xe. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình nước sông Nhuệ, sông Đáy. Trong năm, phát hiện 08 đợt ô nhiễm do nước thải từ Hà Nội đổ về. Thực hiện lấy mẫu, đo phân tích 31 mẫu nước ô nhiễm.
 
Công tác thanh tra, pháp chế: Tiếp và giải thích chế độ chính sách 32 lượt với tổng số 32 công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và xử lý 35 đơn thư trong đó số đơn tồn từ năm 2016 chuyển sang là 06 đơn. Tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng. Duy trì tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần tại Sở. Đối với 14 vụ việc UBND tỉnh giao trong năm 2017, Sở tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại: 03 vụ việc; kiểm tra, xem xét, rà soát, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh: 10 vụ việc và 01 vụ tố cáo (nặc danh).

Trong năm qua, Sở đã tập trung, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành. Chủ trì Đoàn thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, các nghĩa vụ về tài chính và một số nội dung khác liên quan tới việc thực hiện dự án của 11 tổ chức trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý đất đai và việc thực hiện các TTHC về đất đai tại UBND 03 huyện, thành phố: Phủ Lý, Bình Lục và Duy Tiên; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư, xây dựng và các nghĩa vụ về tài chính của 04 công ty; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản, nước, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản, Bảo hiểm xã hội, Luật thuế và việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính của 09 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 05 tổ chức, hộ gia đình. Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành: Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước đối với 08 đơn vị; Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 21 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ trì Đoàn kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của 28 doanh nghiệp đã được các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra năm 2014, 2015. Tham gia Đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đối với BTV huyện ủy Duy Tiên; Đoàn kiểm tra của Sở về hoạt động BVMT của 08 doanh nghiệp trong KCN thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2016; Đoàn kiểm tra của Sở về công tác BVMT tại 10 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra công tác BVMT đối với 05 hộ gia đình hoạt động sản xuất tẩy nhuộm trong khu dân cư tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân; Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của 17 tổ chức trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với 07 tổ chức.
 
Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 đối với 49 tổ chức, cá nhân là: 2.007.000.000  đồng (Trong đó: lĩnh vực môi trường là 341.000.000 đồng; lĩnh vực khoáng sản là 1.666.000.000 đồng).
 
Nhìn chung, năm 2017 là một năm đầy khó khăn đối với ngành Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và nỗ lực không ngừng của đội ngũ CBCCVC, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe