Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


thời trang công sở Hôm nay : 3547

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 149668

1 Tổng lượt truy cập : 9328037

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Kết quả công tác năm 2018 của ngành TN&MT Hà Nam

Thứ hai - 24/12/2018 09:34
Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai thực hiện các quy hoạch và giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; tiếp tục nâng cao vai trò quản lý đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức với tính chất công việc nhạy cảm, phức tạp; tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã chung sức, chung lòng hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ tài nguyên và môi trường năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:
Lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ: tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày  02/7/2018 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;  Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc ban hành phương án dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Trình HĐND tỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho các dự án; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam” thay thế Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh; Sơ kết làm điểm xử lý vi phạm đất đai theo Kế hoạch số 566/KH-UBND và Kết luận số 47-KL/TU.

Tích cực tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý đất đai; giải quyết đề nghị của UBND các huyện, thành phố về các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ chế đầu tư để thực hiện các dự án, phân loại đất khi nhà nước thu hồi đất. Trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa: 02 dự án, dự án thu hồi đất: 03 dự án. Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục 13 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố; phê duyệt phương án giá đất để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất thuê của 03 tổ chức. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát các tổ chức hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để xây dựng phương án điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2923/KH-UBND ngày 02/12/2016 về việc thực hiện rà soát, xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch số 566/KH-UB tại các huyện, thành phố.

Năm 2018, Sở đã đăng ký, cấp GCNQSD đất lần đầu cho tổ chức: 1.973 giấy; hộ gia đình, cá nhân: 3.285 giấy. Cấp đổi 85.911 GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi. Đăng ký biến động QSD đất cho tổ chức: 72 giấy, hộ gia đình, cá nhân: 23.371 giấy. Đăng ký và xóa đăng ký thế chấp cho tổ chức: 882 hồ sơ, hộ gia đình, cá nhân: 12.202 hồ sơ. Cung cấp thông tin địa chính cho các tổ chức, cá nhân: 34 trường hợp. Trích lục, trích đo phục vụ thu hồi đất, giao đất cho 250 dự án. Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định 36 hồ sơ giao đất; 17 hồ sơ cho thuê đất; 02 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất; 02 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định thu hồi đất của 06 tổ chức do không còn nhu cầu sử dụng đất; thu hồi đất để GPMB phục vụ 05 dự án đầu tư; gia hạn thời gian sử dụng đất đã thuê của 01 tổ chức; ký 25 hợp đồng thuê đất với các tổ chức kinh tế được thuê đất để đầu tư các dự án. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 38 dự án; tham gia ý kiến góp ý quy hoạch, góp ý dự án đầu tư đối với 90 dự án. Góp ý vào dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (28 phương án). Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thẩm định 19 phương án giá đất cụ thể đối với từng dự án để bồi thường đất khi thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Lĩnh vực quản lý khoáng sản: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Đánh giá kết quả đo đạc hiện trạng mỏ gắn với xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản và tăng thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản qua 06 năm triển khai (2011-2017). Hoàn thiện các báo cáo: kết quả hoạt động khoáng sản năm 2017; kết quả phê duyệt trữ lượng khoáng sản năm 2017; kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; kết quả đo, lập bản đồ hiện trạng mỏ năm 2017 của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; rà soát các mỏ tạm dừng do ảnh hưởng của Quy hoạch 518 và các mỏ đang hoạt động khai thác khoáng sản khu vực III Quy hoạch 518.

Báo cáo UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện đối với các dự án đầu tư XDCT có thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc cho phép khai thác đá vôi, đôlômít để nung vôi được phép xuất khẩu; khu vực thăm dò mỏ đá vôi T34 để sản xuất vôi công nghiệp của Công ty TNHH 26868; kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản tại mỏ núi Đồng Cân, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Xuân Tường; bổ sung quy hoạch mỏ đá phụ gia đầy cho nhà máy xi măng Xuân Thành; tham mưu đối với đề nghị của 12 tổ chức.
Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho 01 tổ chức, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản cho 03 tổ chức; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm đường vào mỏ của 06 tổ chức; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đá tẩy mặt bằng nhà máy tại khu vực núi Ngốt, núi Chanh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại mỏ đồi Cửa Rừng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm; gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho 02 tổ chức.
 
Trong lĩnh vực quản lý nước và khí tượng thủy văn: tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 về việc phê duyệt nhiệm vụ, đề cương, dự toán “Đề án điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2018. Công khai Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và giờ trái đất.

Báo cáo Cục Quản lý Tài nguyên nước về tình hình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu, UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát, tham mưu thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; việc khai thác nước dưới đất của Công ty CP cấp nước Setfil Hà Nam; đề nghị xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP công nghệ môi trường Ducan; xây dựng Quy chế phối hợp cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đề nghị UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phối hợp xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (đợt 1 và đợt 2).

Trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 42 tổ chức với tổng số tiền phải nộp là 7.161.837.606 đồng; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho 27 công ty; cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 02 công ty; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 06 công ty; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho 01 công ty; chấm dứt hiệu lực Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của 03 công ty; chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 01 công ty; chấp thuận đề nghị trả lại giấy phép khai thác, sử dụng nước cho 07 công ty; điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 01 công ty. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn.
 
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về việc chỉ định đơn vị xử lý và phân vùng xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6 và hưởng ứng "Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam"; xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề khu vực sản xuất vật liệu xây dựng năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tây Đáy.

Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Đề án 2617/ĐA-UBND; công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo giảm thiểu ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Kiểm tra công tác BVMT của các cơ sở khai thác chế biến đá khu vực Tây Đáy. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác xử lý rác thải sinh hoạt của 02 nhà máy xử lý rác thải Công ty CP MT Thanh Thủy và Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa; đôn đốc Công ty CPMT Thanh Thủy, Công ty CPMT Hà Nam tích cực triển khai xây dựng nhà máy rác; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân vùng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc tự động (đến nay, có 03/05 công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động). Phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát, đánh giá tình hình truyền dẫn số liệu quan trắc tự động; giám sát quan trắc môi trường một số cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Sở đã cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 37 tổ chức (trong đó cấp lần đầu cho 26 tổ chức, cấp lại lần 1 cho 10 tổ chức, cấp lại lần 2 cho 01 tổ chức); cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành cho 21 cơ sở; phê duyệt 32 Báo cáo ĐTM, 18 Kế hoạch BVMT, 02 Báo cáo ĐTM + CTPHMT, 01 Phương án CTPHMT; tổ chức 38 Hội nghị thẩm định báo cáo ĐTM và phương án CTPHMT; tổ chức 31 buổi kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành; tham gia 10 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, 03 hội nghị thẩm định PACTPHMT do Bộ TN&MT tổ chức, 20 Hội nghị thẩm định ĐTM, hậu ĐTM của Ban Quản lý các KCN; giám sát quan trắc môi trường định kỳ cho 20 đơn vị; giám sát tiêu hủy vật tư, phế liệu cho 04 đơn vị; thông báo nhập khẩu phế liệu cho 239 lô hàng của 04 doanh nghiệp. Đôn đốc thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Tổng số phí BVMT các doanh nghiệp đã nộp tính đến hết tháng 10/2018 là 569,2 triệu đồng.

Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác BVMT trên địa bàn huyện Bình Lục; phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn đối với cán bộ, hội viên Hội Nông dân và Hội Phụ nữ; phối hợp tổ chức lớp tập huấn về công tác BVMT cho cán bộ, CNV Công ty XM Bút Sơn. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày đa dạng sinh học 22/5; Ngày môi trường thế giới 5/6; Tháng cao điểm hành động bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Thực hiện đo quan trắc theo kế hoạch: 150 mẫu môi trường nước mặt, 17 mẫu nước ngầm, 12 mẫu nước mưa, 28 mẫu nước ô nhiễm, 480 mẫu môi trường không khí, 240 mẫu tiếng ồn, 09 mẫu môi trường đất. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình nước sông Nhuệ, sông Đáy. Trong năm 2018, phát hiện 09 đợt ô nhiễm do nước thải từ Hà Nội đổ về. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời thông báo cho nhân dân và các đơn vị liên quan.
 
Công tác thanh tra, pháp chế: Tiếp và giải thích chế độ chính sách 32 lượt với tổng số 32 công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và xử lý 37 đơn thư trong đó số đơn tồn từ năm 2017 chuyển sang là 04 đơn. Tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng. Duy trì tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần tại Sở. Đối với 11 vụ việc UBND tỉnh giao trong năm 2018, Sở tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại: 03 vụ việc; kiểm tra, xem xét, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh: 08 vụ việc.
Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành: thanh tra toàn diện dự án của Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam tại KCN Đồng Văn I; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản, nước; hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản; Bảo hiểm xã hội; Luật thuế và việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính với nhà nước của một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với 08 tổ chức; thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Thuế đối với 12 tổ chức. Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý đất đai và việc thực hiện các TTHC về đất đai tại UBND thành phố Phủ Lý, UBND huyện Bình Lục và UBND huyện Duy Tiên (đã ban hành 02 Kết luận thanh tra đối với UBND huyện Bình Lục và Duy Tiên); thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty CP Bình Mỹ tại CCN Bình Lục; thanh tra việc chấp hành pháp luật TN&MT đối với 06 tổ chức. Tham gia Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường: thanh tra việc chấp hành pháp luật BVMT trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Ninh Bình đối với 09 tổ chức.

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với 07 tổ chức; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với 08 tổ chức; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với 06 tổ chức; kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Đề án 1675 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 đối với 06 huyện, thành phố.

Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính năm 2018 đối với 50 tổ chức, cá nhân là 2.130.500.000 đồng (Trong đó: Lĩnh vực khoáng sản là 1.614.000.000 đồng, lĩnh vực môi trường là 501.500.000 đồng, lĩnh vực đất đai là 15.000.000 đồng).

Nhìn chung, năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ: Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý Nhà nước kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và công tác quản lý Nhà nước. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đã thực hiện tốt; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và giúp các cơ sở giải quyết, đáp ứng việc thực hiện kế hoạch lập HSĐC cấp GCNQSD đất, quản lý hoạt động khoáng sản, khai thác, sử dụng nước, khí tượng thuỷ văn, bản đồ. Công tác thanh, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp nhiều việc đã thực hiện dứt điểm, đúng chế độ chính sách pháp luật đã có tác dụng tốt cho việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định cho xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Tác giả bài viết: Ngọc Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe