Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 252

Máy chủ tìm kiếm : 138

Khách viếng thăm : 114


thời trang công sở Hôm nay : 14280

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 14280

1 Tổng lượt truy cập : 16517624

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021

Thứ ba - 12/10/2021 23:18
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình công tác của Bộ TN&MT, 9 tháng đầu năm 2021, ghi nhận các kết quả tích cực trong triển khai nhiệm vụ công tác quản lý đất đai.
Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ).
Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hầu hết các đối tượng đang sử dụng đất, đến nay đạt tỷ lệ trên 97,3% diện tích cần cấp.
Về kết quả việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP: Về nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc: đã có 45/45 tỉnh, thành phố, đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc. Cụ thể đã rà soát được 37.071 km; cắm được 61.692 mốc. Về đo đạc lập bản đồ địa chính: có 45/45 tỉnh thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính. Cụ thể đã đo đạc, lập bản đồ chính 1.434.392 ha.
Về cấp Giấy chứng nhận, đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu với diện tích là 122.271 ha (505 Giấy chứng nhận) và cấp đổi Giấy chứng nhận 239.194 ha (1.949 Giấy chứng nhận).
Về cung cấp dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, tiếp tục tổng hợp số liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương xây dựng: Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Bộ đã có Công văn số 1110/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ về việc xây dựng, bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương xây dựng gồm cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai năm 2014 cấp vùng và cả nước; Cơ sở dữ liệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ quy hoạch 2021-2020 cấp vùng và cả nước; Cơ sở dữ liệu Khung giá đất giai đoạn 2015-2019 và giai đoạn 2020-2024; Cơ sở dữ liệu đánh giá thoái hóa đất, đánh giá chất lượng đất và đánh giá tiềm năng đất cấp vùng và cả nước.
Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương xây dựng: Đến nay tất cả 63/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với 527/705 đơn vị cấp huyện và 7.300/10.599 đơn vị cấp xã; Tổng cộng hơn 42 triệu thửa đất và hơn 22 triệu hồ sơ về đất đai đạng giấy đã được chuẩn hóa và số hóa thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đưa vào khai thác sử dụng.
Ngoài ra, Bộ đang khẩn trương chuẩn bị cho kết nối thông tin dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia.
Công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, chiến lược sử dụng đất gồm: (1) Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; (3) Dự án xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.
Đối với nhiệm vụ Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện do dịch bệnh Covid 19; do Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt; quy hoạch ngành quốc gia do các Bộ, ngành chủ trì chủ yếu mới đang trong quá trình lập, phê duyệt nhiệm vụ; đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Tuy nhiên, với quyết tâm kịp thời trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ đã hoàn thành dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025), và đang tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương để hoàn thiện.
Bên cạnh việc tổ chức triển khai công tác Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ cũng thực hiện việc thẩm định, góp ý kiến quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch Tỉnh (đã góp ý cho Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và góp ý kiến thẩm định quy hoạch Tỉnh của các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh), đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lấy ý kiến về phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quy hoạch để các địa phương tổ chức thực hiện. Hoàn thành dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác điều tra, đánh giá đất đai; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Công tác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Về giá đất, thực hiện theo dõi, biến động giá đất thị trường, kịp thời chỉ đạo các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất đối với việc sốt đất trong thời gian vừa qua, tổng hợp báo cáo của các địa phương để đề xuất sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; theo dõi việc thực hiện Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ban hành chứng chỉ định giá đất. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ định giá do cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an và cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh yêu cầu.
Việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các địa phương đã có chuyển biến rõ rệt, hạn chế tối đa việc thu hồi đất “tùy tiện”, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, đã báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số địa phương.
Kiểm soát quản lý và sử dụng đất
 Về kiểm kê đất đai, đã hoàn thành và phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 (Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021).
Về thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, đã triển khai xong 02/03 đoàn khảo sát đối tượng Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Ninh Bình, việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông lâm trường tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua vào việc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, do đó công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Đối với việc kiểm tra các dự án chậm triển khai của TP. Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành kiểm tra theo yêu cầu.
Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai, đã tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vi phạm đất đai, cụ thể sau:
Thông tin phản ánh qua điện thoại: cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền hoặc liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết 120 thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp nhận 140 đơn thư phản ánh của công dân gửi qua bưu điện, trong đó: đã ban hành 76 văn bản gửi địa phương xử lý; chuyển các đơn vị của Bộ xử lý 04 đơn; hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết 06 đơn; lưu 54 trường hợp do đơn trùng nội dung phản ánh hoặc không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét, giải quyết hoặc đơn đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thông tin phản ánh qua báo chí: Đã tiếp nhận 02 trường hợp thông tin phản ánh về sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai qua báo chí của 02 tỉnh, thành phố (Hà Nội và Hà Tĩnh): đã ban hành 02 văn bản gửi địa phương để kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí nêu.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe