Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


thời trang công sở Hôm nay : 742

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 91118

1 Tổng lượt truy cập : 8409406

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 20/11/2017 16:48
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-BTNMT về tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường.

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành tài nguyên và môi trường đã luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên và cấp bách; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là của những tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến công tác CCHC, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cụ thể như: hệ thống tổ chức bộ máy liên tục được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác xây dựng thể chế được tăng cường và hoàn thiện; thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được đẩy mạnh thực hiện theo hướng hiện đại; phương thức, lề lối làm việc được đổi mới, nâng cao chất lượng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được đẩy mạnh...
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đầy đủ, toàn diện dẫn đến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả; quyết tâm đổi mới, sự quan tâm đầy đủ, toàn diện và công tác chỉ đạo, điều hành của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp còn hạn chế; chỉ số CCHC (PAR INDEX) những năm gần đây mặc dù đã được cải thiện nhưng không được ổn định, thậm chí năm 2016 còn bị tụt hạng; công tác xây dựng thể chế vẫn còn tình trạng chậm ban hành, nợ đọng; một số TTHC nội bộ rườm rà, thời gian xử lý chưa được rút ngắn; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và giữa các đơn vị này với nhau trong giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường chưa được thường xuyên, thực chất và hiệu quả chưa cao...
 
Để tăng cường hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC của Chính phủ và của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu toàn ngành tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
 
10 nhiệm vụ trọng tâm
 
(1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách CCHC tại cơ quan.
 
(2) Tập trung xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện rà soát, tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thể thức kỹ thuật trình bày và tuân thủ các quy định về ban hành VBQPPL.
 
(3) Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của các TTHC nội bộ, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các TTHC nội bộ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả giải quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC thông qua bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách và triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp.
 
(4) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ và địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo khắc phục sự chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung rà soát, đánh giá và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo đúng chủ trương, giải pháp của Đảng và Chính phủ yêu cầu; triển khai hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch tương ứng với từng vị trí đã được phê duyệt; thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
(5) Tiếp tục triển khai xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhân sự của các đơn vị sự nghiệp; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2162/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
 
(6) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020; Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC.
 
(7) Tích cực tuyên truyền và tăng cường hoạt động có hiệu quả của các đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, về ô nhiễm môi trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác về tài nguyên và môi trường, nhằm tạo kênh liên lạc thuận tiện cho người dân, tổ chức đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành.
 
(8) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động của cơ quan hành chính; sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị như: phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; thư điện tử công vụ…; tăng cường trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản khép kín trên môi trường mạng điện tử; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; Chương trình hành động thực hiện triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
(9) Tiếp tục việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để bảo đảm hoạt động có hiệu quả tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm 2017; xây dựng kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
 
(10) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, về sử dụng thời gian làm việc, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong toàn ngành; đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt và đề ra giải pháp xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.
 
 
 
Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, tại Chỉ thị, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Bộ; tổ chức thực hiện các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, coi đây là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… 
 
Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ đẩy mạnh thông tin, tăng cường hoạt động và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức của toàn ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác CCHC; bổ sung các tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và sáng kiến trong CCHC vào nhóm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; rà soát và kiểm tra, xử lý VBQPPL, kịp thời xử lý kết quả rà soát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường;…
 
Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2017 và chuyển sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
 
Văn Phòng Bộ chủ trì triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế hoạch; tăng cường đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa chi phí của cá nhân, tổ chức tham gia giải quyết TTHC; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng thời gian quy định.
 
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cập nhật, hoàn thiện các phần mềm ứng dụng có sẵn và tăng cường tập huấn, hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, bảo đảm quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin…
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý, giải quyết nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp đúng thời hạn quy định và không bỏ sót nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp trong nội bộ ngành cùng xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch CCHC và trong thực thi chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng tham mưu và triển khai công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định; trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) hàng năm, rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực quản lý để tìm nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng CCHC; nghiên cứu, cải tiến, đề xuất các giải pháp, biện pháp cần thiết trong cải cách TTHC nội bộ và trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm; nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để tăng cường hiệu quả triển khai CCHC; tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác điều tra xã hội học để bảo đảm kết quả Chỉ số CCHC khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế.
 
Đề nghị Đảng uỷ Bộ, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đến cấp cơ sở, từng đảng viên, đoàn viên, hội viên.
 
Đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các cấp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương theo trách nhiệm và thẩm quyền.
 
Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí các nguồn lực, điều kiện cần thiết bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ CCHC của Bộ, ngành theo kế hoạch.
 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tốt các nội dung nêu trên. 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe