Quyết định số 270/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Tài cùng vợ là bà Trần Thị Tiếp tại xóm 12 (nay là thôn Phú Cốc), xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 270/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Tài cùng vợ là bà Trần Thị Tiếp tại xóm 12 (nay là thôn Phú Cốc), xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam