Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các hộ như sau:
Quyết định số 244/QĐ-STN&MT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Dương Thu Hà có hộ khẩu thường trú tại phòng 204-C5 Khương Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 245/QĐ-STN&MT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Đỗ Văn Ty và bà Nguyễn Thị Mông có hộ khẩu thường trú tại thôn Sông (nay là thôn Gừa Sông) xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .Xem chi tiết tại đây 

Quyết định số 246/QĐ-STN&MT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Minh Xuân có hộ khẩu thường trú tại thôn Nghè Thường (nay là thôn Nghè) xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 247/QĐ-STN&MT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tân có hộ khẩu thường trú tại 189/19 khu phố 6 phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam