Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 66


thời trang công sở Hôm nay : 1498

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 627144

1 Tổng lượt truy cập : 17871783

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Thủ tục hành chính

 Thông tin chung
1. Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài guyên và Môi trường điện tử Tải file
2. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Tải file
 Lĩnh vực Môi trường
1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại). Tải file
2. Thủ tục cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đối với trường hợp không đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH). Tải file
3. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH). Tải file
4. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đối với trường hợp không đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại). Tải file
5. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chát thải theo Quyết định phê duyệt ĐTM Tải file
6. Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung Tải file
7. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tải file
8. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Tải file
9. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Tải file
10. Xác nhận/xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tải file
11. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5, Nghị định 19/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) Tải file
12. Cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Tải file
 Lĩnh vực Tài Nguyên Nước
1. Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải file
2. Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tải file
3. Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Tải file
4. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Tải file
5. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tải file
6. Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Tải file
7. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tải file
8. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tải file
9. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Tải file
10. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Tải file
11. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất Tải file
12. Cấp phép thăm dò nước dưới đất Tải file
13. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tải file
14. Cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đât Tải file
15. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tải file
 Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn
1. Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Tải file
2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Tải file
3. . Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Tải file
 Lĩnh vực Đo đạc - Bản Đồ
1. Cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Tải file
2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Tải file
3. Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Tải file
4. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Tải file
5. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình, sản phẩm địa chính Tải file
6. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính Tải file
7. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Tải file
8. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Tải file
 Lĩnh vực Khoáng Sản
1. Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Tải file
2. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. Tải file
3. Cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Tải file
4. Đấu giá quyền khai thác KS ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tải file
5. Đóng cửa mỏ khoáng sản Tải file
6. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tải file
7. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tải file
8. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tải file
9. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Tải file
10. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Tải file
11. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Tải file
12. Cấp phép khai thác khoáng sản Tải file
13. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Tải file
14. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Tải file
15. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Tải file
 Lĩnh vực Quản lý đất đai
1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tải file
2. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tải file
3. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đâu1 Tải file
4. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lỳ 2 Tải file
5. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận Tải file
6. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 4 Tải file
7. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 5 Tải file
8. Tách thửa hoặc hợp thửa đất 5 Tải file
9. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 7 Tải file
10. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 8 Tải file
11. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 9 Tải file
12. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 10 Tải file
13. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 11 Tải file
14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 12 Tải file
15. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 13 Tải file
 Lĩnh vực cung cấp thông tin - dữ liệu
1. Thủ tục hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ Tải file
 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tải file
2. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 1 Tải file
3. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai .... Tải file
4. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với các trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tải file
5. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 1 Tải file
6. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tải file
7. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tải file
8. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tải file
9. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tải file
10. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần Tải file
11. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Tải file
12. 2. Đăng ký /đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tải file
13. 1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tải file
 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 1 Tải file
2. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Tải file
3. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) Tải file
4. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cấp xã Tải file
 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe