Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 57


thời trang công sở Hôm nay : 4424

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 153743

1 Tổng lượt truy cập : 13787495

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Đo đạc - Bản Đồ

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.
Trường hợp nộp trực tuyến, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được Scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: http://motcua.hanam.gov.vn . Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.
Riêng  giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp phải nộp bản gốc (bản chính).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở và chuyển về phòng Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám
Bước 3: Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
- Bước 4: Nhận kết quả:
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
Trường hợp nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào sẽ ký vào biên bản thẩm định và mang theo bản gốc để đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đã nộp trực tuyến. Đồng thời nộp 02 bộ hồ sơ (đã công chứng hoặc chứng thực) những giấy tờ, thủ tục đã nộp trực tuyến để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường chuyển lại phòng chuyên môn để gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (kèm theo biên bản thẩm định); 01 bộ  lưu tại sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ, khai thác sử dụng theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.
- Thành phần, số lượng
* Thành phần:
1. Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1c).
2. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung.
3. Bản sao có chứng thực hóa đơn hoặc giấy tờ về sở hữu phương tiên đo, thiết bị, phần mềm công nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung.
4. Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.
* Số lượng:  02 (bộ) (01 bộ hồ sơ có bản chứng thực giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp và 01 bộ hồ sơ có bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp).
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc (02 ngày tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 02 ngày tại Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của sở Tài nguyên và Môi trường) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                  
- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Biên bản thẩm định.
+ Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam: Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Phí: theo thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017
STT Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định Mức thu phí (nghìn đồng/hồ sơ)
1 Dưới 03 4.090
2 Từ 03 đến 05 5.540
3 Từ 06 đến 08 6.030
4 Từ 09 đến 11 6.510
5 Từ 12 đến 14 7.000
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không                                                             
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018, có  hiệu lực ngày 01/01/2019;
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực ngày 01/5/2019;
Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 
 
 Mu số 1c
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
…………., ngày      tháng     năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi:  Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
PHN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức: ………………………………………………………………………
Trụ sở chính: ……………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………….. Fax: ……………… E-mail: ……………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: ……………………
Số tài khoản: ………………………………………………………………………
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số ...., ngày .... tháng .... năm ...
Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đ đã thực hiện từ năm ……… đến năm …………….):
Số TT Tên Công trình Chủ đu tư Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
1          
2          
…..          
Căn cứ Nghị định số …../201……../NĐ-CP ngày   tháng    năm 201.... của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ sau:
1. ………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề2
                                              Đơn vị tính: người
TT Ngành, nghề Đại học trở lên Trung cấp, cao đẳng Công nhân kỹ thuật Thay đổi so với thời điểm được cấp phép (s lượng tăng/giảm)
1 (Trắc địa) 07 01 0 + 02 đi học;
- 01 Trung cấp
2        
3          
...          
2. Người chịu trách nhiệm theo pháp luật và Kỹ thuật trưởng
TT H và tên Chức v Bằng cấp Ghi chú
1 (Nguyn Văn A) Giám đốc ……….. ………….
2 (Nguyễn Văn B) Kỹ thuật trưởng Kỹ sư trắc địa 05 năm
.....        
 
II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
TT Tên, mã hiệu của thiết bị công nghệ Số lượng Tình trạng Thay đổi so với thời điểm được cấp phép (số lượng tăng/giảm)
1 (Toàn đạc điện tử) 03 .... + 02
2        
3        
...        
Cam kết: …………. (tên t chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./. 
 
 
 
Người chịu trách nhiệm theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
_______________
2 Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Đo đạc - Bản Đồ
Gửi lên:
27/10/2015 09:16
Cập nhật:
29/07/2020 14:40
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
672
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Thông tin liên hệ

Cán bộ chuyên trách: Nguyễn Thị Chúc
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 1 cửa
Sở TN&MT Hà Nam – xã Lam Hạ - TP. Phủ Lý – Hà Nam
Điện thoại: 0351 3852573

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe