Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 37


thời trang công sở Hôm nay : 612

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 87020

1 Tổng lượt truy cập : 8405308

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường

Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
            - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Buớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ (trường hợp không đúng quy định, có văn bản thông báo gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án);
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định và gửi cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ cơ sở.
Bước 6: Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện sau thẩm định
Bước 7:  Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình ký Quyết định phê duyệt
Bước 8: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 9: Tổ chức nhận Quyết định Phê duyệt và Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
-  Thành phần và số lượng hồ sơ:
* Thành phần
- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015;
- Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015;
- Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
* Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Trong đó:
- Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ dự án biết hoàn thiện.
- Thời hạn thẩm định là mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
- Thời hạn phê duyệt là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được hoàn thiện theo quy định.
 (Ghi chú: Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ theo quy định - điểm c, khoản 3, Điều 7, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVMT tỉnh Hà Nam.
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được xác nhận.
- Phi, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương đương phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thu theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Theo điểm b Khoản 5 Điều 20 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:
            +Trường hợp đề án chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 có đóng dấu giáp lai đến cơ quan thẩm định để phê duyệt.
+ Trường hợp đề án chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Chủ cơ sở phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung đề theo yêu cầu và gửi 03 (ba) bản đề án theo quy định (theo mẫu Phụ lục 3 – Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015) có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt.
Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của cơ quan thẩm định, phê duyệt.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2015;
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015;
Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2008;
Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Click để xem mẫu đơn
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường
Gửi lên:
27/10/2015 08:57
Cập nhật:
27/10/2015 08:57
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
620
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Thông tin liên hệ

Cán bộ chuyên trách: Nguyễn Thị Chúc
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 1 cửa.
Sở TN&MT Hà Nam - Xã Lam Hạ - TP. Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0351 3852573

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe