Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


thời trang công sở Hôm nay : 585

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 86993

1 Tổng lượt truy cập : 8405281

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
            - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Buớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả báo cáo Giám đốc Sở và chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án);
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết) và tổ chức họp thẩm định; thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
Bước 6: Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung phương án đã được tổ chức/cá nhân hoàn thiện sau thẩm định
Bước 7:  Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình ký Quyết định phê duyệt
Bước 8: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 9: Tổ chức nhận Quyết định Phê duyệt và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
 -  Thành phần và số lượng hồ sơ:
* Thành phần
- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015;
- 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015;
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
* Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Trong đó:
- Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ dự án;
- Thời hạn thẩm định là mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;         
- Thời hạn phê duyệt là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.
(Ghi chú: Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung phương án không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt – điểm đ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản (trường hợp không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường)/Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường/Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVMT.
d) Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:
+ Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải lập lại phương án (trình tự thẩm định đối với trường hợp lập lại phương án được thực hiện như đối với trường hợp nộp hồ sơ lần đầu).
+ Phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khi họp thẩm định được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai kèm theo văn bản giải trình cụ thể những nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định (trường hợp thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung) và gửi về Sở Tài nguyên và môi trường ba (03) bản kèm theo một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 năm 2015.
Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2008;
Click để xem mẫu đơn
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường
Gửi lên:
27/10/2015 08:44
Cập nhật:
27/10/2015 08:46
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
446
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Thông tin liên hệ

Cán bộ chuyên trách: Nguyễn Thị Chúc
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 1 cửa.
Sở TN&MT Hà Nam - Xã Lam Hạ - TP. Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0351 3852573

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe