Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 35


thời trang công sở Hôm nay : 2626

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 86196

1 Tổng lượt truy cập : 8276335

Video Clips

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Dự báo tình hình KTTV » Dự báo xu thế Mùa Vụ

DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT THUỶ VĂN VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015

Thứ hai - 03/11/2014 20:34
hinh minh hoạ

hinh minh hoạ

I-/ TÓM TẮT THỜI TIẾT THUỶ VĂN VỤ ĐÔNG XUÂN 2013–2014 (Từ tháng 11/2013÷5/2014): A./ Thời tiết: Vụ Đông Xuân (ĐX) năm 2013-2014 là ĐX rét ẩm, nửa đầu mùa khô hanh, nửa cuối mùa nồm ẩm. Rét đậm, rét hại có 05 đợt (đợt có từ 2 ngày rét đậm trở lên) và 34 ngày rét đậm, rét hại xảy ra vào nửa cuối tháng 12, tháng 01 và 02 (trong đó có 15 ngày rét hại); Đợt rét đậm đầu mùa xảy ra vào 15/12, kéo dài 18 ngày đây cũng là đợt dài nhất của vụ Đông Xuân 2013-2014.
         1- Không khí lạnh (KKL): Hoạt động mạnh vào đầu và giữa vụ; Toàn vụ có 31 đợt KKL và KKL tăng cường, nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN): 9 đợt (TBNN thời kỳ 1971-2000: 22 đợt).
          2- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình tháng XII/2013 và tháng II năm 2014 thấp hơn TBNN, tháng III xấp xỉ TBNN các tháng còn lại đều cao hơn TBNN; Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 8,2°C xảy ra vào ngày 23/01 và 13/02.
3- Mưa: Tổng lượng mưa toàn vụ: 609mm, cao hơn TBNN: 93mm và thấp hơn ĐX 2012-2013: 88mm, tháng II xấp xỉ TBNN các tháng còn lại đều thấp hơn TBNN, riêng lượng mưa tháng IV có đột biến: 269mm cao nhất trong chuỗi số liệu; Có 99 ngày mưa, nhiều hơn TBNN: 12 ngày và nhiều hơn ĐX năm 2012-2013 là 3 ngày.
          4- Độ ẩm không khí: Thấp hơn TBNN và vụ ĐX năm 2012-2013 nhưng nửa cuối mùa (từ tháng 2 đến tháng 4 trời nồm ẩm), độ ẩm cao hơn TBNN.
          5- Nắng: Tổng số giờ nắng toàn vụ thấp hơn TBNN: 104 giờ và cao hơn vụ ĐX năm 2012-2013: 91 giờ; tháng XII cao hơn TBNN: 54 giờ, tháng 01 cao hơn TBNN: 67 giờ, tháng 5 cao hơn 37 giờ, các tháng còn lại  đều thấp hơn TBNN, riêng tháng 11/2013 thấp hơn TBNN: 80 giờ, tháng 3/2014 đạt 26% so với TBNN.
          B. Thuỷ văn:
Mực nước vụ ĐX năm 2013-2014: Trên sông Hồng tại Yên Lệnh diễn biến theo xu thế của thủy triều và điều tiết nước các hồ chứa, mực nước trung bình các tháng đều thấp hơn TBNN; mực nước thấp nhất: (-19cm) xảy ra ngày 22/01/2014.
Trên sông Đáy tại Phủ Lý mực nước biến đổi theo xu thế của thủy triều, mực nước trung bình các tháng đều xấp xỉ cao hơn so với TBNN, riêng tháng 11 thấp hơn TBNN, mực nước thấp nhất: (-13cm) xảy ra ngày 22/01, ngày 03 và 04 tháng 4/2014. Đặc biệt cuối vụ xuất hiện một trận lũ bất thường với đỉnh lũ 189cm (29/4).
 
          II-/ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT THUỶ VĂN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2014–2015 (từ tháng 11/2014÷5/2015):
          1. Thời tiết:
          a/ Dự báo xu thế:
- Nhiệt độ: Vụ Đông Xuân (ĐX) 2014-2015 là vụ ĐX ấm (nồm ẩm tương tự như vụ ĐX 2013-2014), nhiệt độ trung bình toàn vụ ở mức cao hơn TBNN (TBNN: 20,3°C), các tháng đầu mùa (tháng XI; XII) cao hơn TBNN, ba tháng chính đông: tháng 12; 01; 02 xấp xỉ trên TBNN (TBNN: 17,2°C), các tháng cuối vụ (tháng 3; 4; 5) cao hơn TBNN một ít. Mùa đông đến sớm hơn TBNN (TBNN vào khoảng ngày 22/11), có khả nẳng xảy ra vào giữa tháng 11 năm 2014 (Nhiệt độ trung bình ngày <20°C); Nhưng đợt rét đậm đầu mùa xảy ra muộn hơn so với TBNN, vào khoảng tháng 01 năm 2015 (TBNN khoảng ngày 20÷22/12); Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối vụ từ 9÷10°C, vùng núi 8÷9°C; Các đợt rét đậm, rét hại không tập trung và không kéo dài, xảy ra vào tháng 01 và 02; có khoảng 2÷4 đợt rét đậm rét hại (đợt có nhiệt độ trung bình ngày ≤15°C, từ hai ngày trở lên).
-Mưa: Tổng lượng mưa toàn vụ thấp hơn TBNN một ít, cụ thể: các tháng đầu vụ cao hơn TBNN, các tháng giữa vụ xấp xỉ TBNN, các tháng cuối vụ thấp hơn TBNN. Số ngày mưa, mưa nhỏ, mưa phùn, trời âm u nhiều hơn TBNN, tập trung từ nửa cuối tháng 01÷4.
- Nắng: Tổng số giờ nắng toàn vụ thấp hơn TBNN (TBNN: 620 giờ)
- Độ ẩm: Toàn mùa xấp xỉ TBNN (TBNN: 86%);
          b/ Dự báo định lượng:
          - Nhiệt độ: Dự báo toàn vụ là 20÷21°C, các tháng đầu vụ (tháng 11; 12): 20÷21°C; ba tháng chính đông: 17÷18°C, các tháng cuối vụ: 23,5÷24,5°C (tháng 3; 4; 5).
          - Mưa: Tổng lượng mưa dự báo từ 400÷500mm; cụ thể các tháng đầu (tháng 11; 12): 90÷140mm, các tháng giữa vụ (tháng 12; 01; 02): 80÷130mm, các tháng cuối vụ (tháng 3; 4; 5): 250÷350mm.
           2. Thuỷ văn:
          Vụ ĐX năm 2014-2015: Mực nước thấp nhất trên sông Hồng và trên sông Đáy vẫn nằm trong pha nước thấp và xấp xỉ ĐX năm 2013-2014.
          - Mực nước trung bình vụ trên sông Hồng tại Yên Lệnh thấp hơn TBNN và xấp xỉ ĐX 2013-2014.
          - Mực nước trung bình vụ trên sông Đáy tại Phủ Lý xấp xỉ TBNN và xấp xỉ ĐX 2013-2014.

  1. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Yên Lệnh:
 
Thời gian Htb (cm) Hmin (cm)
Dự báo So với TBNN So với cùng kỳ ĐX
2013-2014
Dự báo So với cùng kỳ ĐX
2013-2014
11/2014 85÷95 10÷20
12/2014 75÷85 (-05)÷05
01/2015 75÷85 00÷(-10)
02/2015 70÷80 (-10)÷(-20)
3/2015 55÷65 (-05)÷(-15)
4/2015 85÷95 00÷10
Vụ Dự báo trị số mực nước thấp nhất: (-10) cm đến (-20) cm
Thời gian xuất hiện: Cuối tháng 01 đến tháng 02
 
 
 

  1. Mực nước hạ lưu sông Đáy tại Phủ Lý:
 
Thời gian Htb (cm) Hmin (cm)
Dự báo So với TBNN So với cùng kỳ ĐX
2013-2014
Dự báo So với cùng kỳ ĐX
2013-2014
11/2014 70÷80 15÷25
12/2014 50÷60 (-05)÷05
01/2015 45÷55 00÷(-10)
02/2015 50÷60 (-05)÷(-15)
3/2015 45÷55 (-05)÷(-15)
4/2015 55÷65 0÷(-10)
Vụ Dự báo trị số mực nước thấp nhất: (-05) cm đến (-15) cm
Thời gian xuất hiện: Từ cuối tháng 01 đến tháng 3
 
 
Bảng các kỳ triều cường vụ ĐX 2014-2015
 
Tháng 11/2014 Tháng
12/2014
Tháng 01/2015 Tháng 02/2015 Tháng 3/2015 Tháng
4/2015
Ngày 09÷13 Ngày 07÷11 Ngày 05÷07 Ngày 01÷03 Ngày 01÷03 Ngày 11÷13
Ngày 24÷28 Ngày 22÷26 Ngày 19÷23 Ngày 16÷18 Ngày 16÷18 Ngày 23÷25
- - - - Ngày 27÷29 -
 

Nguồn tin: Đài KTTV Hà Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe